Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Aktuálne akcie, konferencie, správy z podujatí SHS


ROK 2016

Zjazdový bulletin SHS pri SAV, 2016 - Verzia PDF

Vydavateľstvo VEDA otvorilo svoju novú predajňu v Trnave

XV. Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV - História, historiografia a etika

Účastníci 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV prijali na Valnom zhromaždení 11. mája 2016 v Skalici výzvu, ku ktorej sa doteraz s podporným stanoviskom pripojili: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť a Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy - jej podporné stanovisko si môžete prečítať tu: Vyzva-podpora-od-SDK-SVE.pdf

Výzva účastníkov 15. zjazdu SHS - Verzia WORD a PDF

XV. Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
Vedecká konferencia
História, historiografia a etika
Miesto a termín konania: Skalica, Dom kultúry, 12. máj 2016

Vedecký seminár
HISTORICKÁ PAMÄŤ A DEJINY SLOVENSKA
Miesto a termín konania: Bratislava, 20. apríl 2016

Vedecká konferencia
Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia
Miesto a termín konania: Prešov, Dom kultúry, 13. apríl 2016

Výbor SHS pri SAV k "Iniciatíve slovenských učiteľov"

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV podporuje požiadavky "Iniciatívy slovenských učiteľov", keďže školstvo, podobne ako veda a výskum, sa dlhodobo nachádzajú na okraji záujmu celého politického spektra.ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV