Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Do 30. apríla 2020 je otvorené prihlasovanie monografií publikovaných v roku 2019 na Cenu SHS, a to v troch kategóriách: cena za vedeckú publikáciu, cena za vedecko-populárnu publikáciu a cena za edíciu prameňa. Viac informácií v sekcii "Cena SHS".

Aktuálne akcie, konferencie, správy z podujatí SHS


ROK 2015

Cyklus prednášok
TRETÍ CYKLUS PREDNÁŠOK Z HOSPODÁRSKYCH A SOCIÁLNYCH DEJÍN
Miesto a termín konania: Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica 14.10. - 25.11. 2015

Interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika v roku 1515)
Miesto a termín konania: Bratislava, Historický ústav SAV 4. – 5. november 2015

Vedecká konferencia
KVALITA ŽIVOTA V DEJINÁCH NAŠICH MIEST
Miesto a termín konania: Bratislava, 23. - 24. septembra 2015

Výzva na prihlasovanie príspevkov do hlavného programu na Svetový kongres historikov - 23. – 29. augusta 2015 v Jinane (Čína)


ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2020, Slovenské historická spoločnosť pri SAV