Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Aktuálne akcie, konferencie, správy z podujatí SHS


Výzva na prihlasovanie príspevkov do hlavného programu na Svetový kongres historikov - 23. – 29. augusta 2015 v Jinane (Čína)

ROK 2014

Vedecká konferencia
Konflikt v meste – Mesto v konflikte
Miesto a termín konania: Bratislava, 13. 11. 2014

Medzinárodná vedecká konferencia
Korunovácie a pohreby (Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku)
Miesto a termín konania: Bratislava, 22. - 23. 10. 2014

Prednáška
Život za kláštornými múrmi
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 20. 10. 2014

Vedecká konferencia - Stretnutie mladých historikov IV.
Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum
Miesto a termín konania: Košice, 16. 10. 2014

Vedecká konferencia
Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku
Miesto a termín konania: Bratislava, 24. - 25. 6. 2014

Vedecká konferencia
Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch
Miesto a termín konania: Prešov, 20. - 22. 5. 2014

Medzinárodná vedecká konferencia
Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore
Miesto a termín konania: Bratislava, 8. - 10. 4. 2014

Populárno-náučná prednáška
Historické knižnice v Trenčíne
Miesto a termín konania: Trenčín, 3. 4. 2014


ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV