Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Do 30. apríla 2020 je otvorené prihlasovanie monografií publikovaných v roku 2019 na Cenu SHS, a to v troch kategóriách: cena za vedeckú publikáciu, cena za vedecko-populárnu publikáciu a cena za edíciu prameňa. Viac informácií v sekcii "Cena SHS".

Aktuálne akcie, konferencie, správy z podujatí SHS


ROK 2013

Vedecká konferencia
DEJINY KNIŽNEJ KULÚTURY NITRY A OKOLIA
Miesto a termín konania: Nitra, 19. - 21. 11. 2013

Vedecká konferencia
Slovenské archívnictvo v 21. storočí. (Ne)zabudnuté fotografie?
Miesto a termín konania: Bratislava, 29. 10. 2013

Vedecká konferencia
STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV III. ČLOVEK, SPOLOČNOSŤ, DOBA
Miesto a termín konania: Košice, 16. - 17. 10. 2013

Cyklus stretnutí s historikmi a ich tvorbou – slávnostné odovzdanie Cien SHS pri SAV
HISTÓRIA MAGISTRA dnes s... 8
Miesto a termín konania: Bratislava, 26. 9. 2013

Medzinárodná vedecká konferencia
SPOZNÁVANIE DEJÍN SLOVENSKA - Pramene, metódy a poznatky
Miesto a termín konania: Nitra, 25. – 26. 9. 2013

Medzinárodná vedecká konferencia
Slovensko v roku 1943: politika, armáda, spoločnosť
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 25. – 26. 9. 2013

Vedecká konferencia
Slovo, písmo, obraz znak
Miesto a termín konania: Bratislava, 12. 6. 2013

Medzinárodná konferencia
M. R. Štefánik a československé légie: životné príbehy, historiografia a pamäť
Miesto a termín konania: Bratislava, 23. 5. 2013

Medzinárodná konferencia
XVII. archívne dni v SR a vedecká konferencia Veda, kultúra a šport v archívoch
Miesto a termín konania: Bratislava, 21. – 23. 5. 2013


ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2020, Slovenské historická spoločnosť pri SAV