Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Vydavateľstvo VEDA otvorilo svoju novú predajňu v Trnave


Oznamujeme našim členom, hlavne z Trnavy a okolia, že vydavateľstvo VEDA otvorilo svoju novú predajňu v Trnave.

Kníhkupectvo vydavateľstva VEDA v Trnave

Predajňa sa nachádza v Študentskom domove Petra Pázmaňa na ulici Rybníkova 13/A.

Kníhkupectvo VEDY, vydavateľstva SAV, je predajňa so špecializáciou na vedeckú a odbornú literatúru, učebnice, slovníky a encyklopédie, vydávané jednotlivými vedeckými ústavmi SAV.

V ponuke máme tiež skriptá Trnavskej univerzity v Trnave a Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Otváracie hodiny:
Utorok až štvrtok 11:00 - 17:00h.

15%-ná zľava na všetky publikácie vydané vo vydavateľstve VEDA zakúpené v ktoromkoľvek z našich kníhkupectiev! Nie je možná platba kartou.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV