Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Program 15. zjazdu SHS pri SAV


Skalica, Dom kultúry 11. – 13. máj 2016

XV. Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV - História, historiografia a etika

STREDA 11. máj

13.00 – 18.15
Valné zhromaždenie SHS (1. časť)

13.00 – 13.30
Otvorenie zjazdu, príhovory hostí
13.30 – 14.30
Slávnostné odovzdávanie Cien SHS

PRESTÁVKA

14.45 – 15.30
Vyhlásenie SHS k situácii spoločenských a humanitných vied a vyučovania dejepisu

15.30 – 16.15
Valné zhromaždenie
- Správa o činnosti SHS
- Správa o činnosti Slovenského národného komitétu historikov (SNKH)
- Správa o hospodárení SHS

PRESTÁVKA

16.30 – 18.15
- Správy odborných a regionálnych sekcií
Diskusia

Sprievodné podujatia:

Priebežne v prísálí Domu kultúry: výstava materiálov a publikácií historických pracovísk a vydavateľstiev

Od 18.15 Prehliadka Jurkovičovho domu a ďalších pamätihodností Skalice


ŠTVRTOK 12. máj

8.30 – 17.15
Vedecká konferencia

História, historiografia a etika

Sprievodné podujatia:

Priebežne v prísálí Domu kultúry: výstava materiálov a publikácií historických pracovísk a vydavateľstiev

Od 17.30 Prehliadka pamätihodností Skalice

Od 19.30 Slávnostná večera


PIATOK 13. máj

8.30 – 11.30
Valné zhromaždenie SHS (2. časť)

8.30 – 10.30
- Diskusia o činnosti, perspektívach a projektoch SHS
- Schválenie nových sekcií
- Správa revíznej komisie a udelenie absolutória hospodárke
- Udelenie absolutória odstupujúcemu Výboru SHS a SNKH
- Voľby Výboru SHS a SHKH

PRESTÁVKA

10.45 – 11.30
- Vyhlásenie výsledkov volieb
- Záver zjazdu


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV