Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Najnovšie organizačné pokyny pre účastníkov 15. zjazdu SHS


Milí účastníci 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti, pripravili sme pre Vás najnovšie informácie a organizačné pokyny:

1. Ubytovanie: Rezervácia ubytovania je uzavretá, všetky ubytovacie zariadenia od nás dostali zoznamy našich ubytovaných účastníkov zjazdu. Raňajky si objedná každý osobne po príchode na ubytovanie, kde Vám oznámia aj konkrétne číslo izby. Upozornenie pre ubytovaných v penzióne Maxim: z centra mesta je vzdialený ca. 40 min. chôdze (odporúčame použiť vlastnú dopravu alebo miestnu taxislužbu).

2. Doprava: Záujemcovia o autobusovú dopravu z Bratislave do Skalice a späť, hláste sa u Mgr. Martiny Orosovej e-mailom (mataoro@gmail.com) alebo na tel. čísle: 0904 385 843. Autobus z Bratislavy bude pristavený 11. mája. o 9:15 hod. – s odchodom o 9:30 hod. na parkovisku pred Istropolisom (Dom odborov), Trnavské mýto 1. (Je to autobus Ministerstva vnútra).

3. Poplatky: Vložné na zjazd sa nebude vyberať vďaka tomu, že sme získali podporu sponzorov. Poplatok za slávnostnú večeru (10 Eur) budeme vyberať pri registrácii. Nezabudnite sa najneskôr do 9. mája prihlásiť na slávnostnú večeru (raut vo štvrtok 12. mája) s veľmi zaujímavým kultúrnym programom, a to u dr. Kataríny Meškovej-Hradskej na adrese: katarina.hradska7@gmail.com.

4. Registrácia začína v stredu 11. mája od 12.00 v Dome kultúry (Jurkovičov dom) na hlavnom námestí v Skalici (Nám. Slobody č. 11), kde budú aj sprievodné podujatia. Prosíme, aby ste sa včas zaregistrovali, keďže program zjazdu musíme začať presne o 13.00.
Konferencia História, historiografia a etika začína vo štvrtok 12. mája o 8.30.
Interaktívnu mapu Skalice s možnosťou vyhľadávania konkrétnych ulíc, objektov a MHD nájdete tu: http://skalica.web-gis.sk/

5. Program zjazdu aj program konferencie budete mať k dispozícii na mieste v špeciálnom zjazdovom bulletine, sú tiež uverejnené na webovej stránke Slovenskej historickej spoločnosti http://www.shs.sav.sk/index.php?id=zjazd2016, kde máte stále k dispozícii všetky informácie k zjazdu i potrebné kontakty.

6. Exkurzie a sprievodné podujatia: v prvý a druhý deň zjazdu po ukončení rokovaní je možnosť vybrať si z dvoch prehliadok s odborným sprievodom: Záhorského múzea s Jurkovičovým domom alebo miestneho archívu v Skalici. V posledný deň po rokovaniach je možnosť zúčastniť sa dlhšej exkurzie – prehliadky mesta. Takto majú záujemcovia možnosť ísť na všetky tri typy exkurzií.
Počas zjazdu budú prebiehať výstavky publikácií výskumných pracovísk a katedier histórie, v druhý deň zjazdu (počas konferencie) aj predajné prezentácie vydavateľstiev Veda a Kalligram.

Do skorého videnia v Skalici!


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV