Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Organizačné pokyny pre účastníkov 15. zjazdu SHS pri SAV


Milí účastníci 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti, pripravili sme pre Vás informácie a organizačné pokyny:

1. Autobus Bratislava – Skalica a späť

Pre účastníkov zjazdu sme zabezpečili dopravu z Bratislavy do Skalice a späť zdarma autobusom. Autobus z Bratislavy bude pristavený 11. 5. o 9:15 hod.. – odchod 9:30 hod. na parkovisku pred Istropolisom (Dom odborov), Trnavské mýto 1. (Je to autobus Ministerstva vnútra).

Odchod zo Skalice je stanovený na 13. 5. o 14:00 hod.. Presné miesto bude dodatočne oznámené. Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o túto dopravu, aby sa nahlásili u Mgr. Martiny Orosovej buď e-mailom: mataoro@gmail.com, alebo na tel. čísle: 0904 385 843

2. Registrácia v Skalici

Zjazd začne 11.5. o 13:00 hod. v Kultúrnom (Jurkovičovom) dome v Skalici (Nám. Slobody č. 11). Začíname presne. Možnosť zaregistrovať sa bude už od 12:00 hod.. Prosíme, využite tento čas, aby sme sa vyhli návalu pred 13:00 hod. a mohli začať načas. Prosíme tiež všetkých, ktorí ešte nemajú vyrovnané členské príspevky, vrátane roku 2016, aby tak urobili najneskôr pri registrácii. Bez vyrovnania členských príspevkov členovia SHS nemôžu obdržať v piatok hlasovacie lístky. Aktuálny prehľad platenia členského nájdete na webovej stránke SHS v rubrike „Členské“: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=clenske

3. Vložné

Vzhľadom na to, že sa nám podarilo získať na zjazd sponzorské príspevky, Výbor SHS sa rozhodol nevyberať na zjazd plánované vložné.

4. Raut

12. 5. po ukončení konferencie bude pre účastníkov zjazdu pripravený raut na 1. poschodí hotela Tatran, spojený aj s kultúrnym programom. Na túto akciu budeme vyberať pri registrácii 10 EUR. Všetci, ktorí máte záujem o túto kulinársko-spoločenskú akciu, prihláste sa, prosím u dr. Kataríny Meškovej-Hradskej do 9.5.: katarina.hradska7@gmail.com

5. Ubytovanie

Všetci, ktorým sme v Skalici rezervovali ubytovanie, ste už dostali vyrozumenie o tom, kde ste ubytovaní. Penzión Maxim je na golfovom ihrisku asi 25 min. od centra, ostatné ubytovacie zariadenia sú v centre, alebo blízko centra. Informácie o hoteloch a penziónoch si môžete pozrieť priamo na ich webových stránkach. Tam nájdete aj adresu a umiestnenie na mape. V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na vedeckú tajomníčku, alebo na predsedu: gabriela.dudekova@savba.sk; dusan.kovac@savba.sk. Ubytovanie je v zásade možné až po 14:00 hod., ale ak budete v Skalici aj pred obedom, môžete to, samozrejme, skúsiť aj pred začatím zjazdu. Pri ubytovaní si, prosím nahláste, či máte záujem aj o raňajky.

Adresy ubytovacích zariadení:

Hotel Sv. Michal
Potočná 40
http://www.hotelsvmichal.sk

Hotel Tatran
Nám. Slobody 98
http://www.hoteltatran.sk

Internát Strednej zdravotníckej školy
Lichardova 1
http://www.szsskalica.sk/index.php?page=ubytovanie

Penzión Club
Ppl. Pľušťa 2158/2
http://www.penzionskalica.sk

Pezión Maxim
Skalica, golfové ihrisko
http://www.hotelsvmichal.sk

Penzión na Potočnej
Potočná ul. 83
http://www.penzionnapotocnej.sk

Tešíme sa stretnutie v Skalici!


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV