Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Pripravujeme 15. zjazd SHS pri SAV


Vážené členky a vážení členovia Slovenskej historickej spoločnosti!

Budúci rok sa uskutoční v poradí už 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti. Tento krát sme za miesto konania vybrali Skalicu v termíne 11. – 13. mája (streda – piatok) 2016.

XV. Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV - História, historiografia a etika

Predbežná schéma programu: 11. mája: 14,00 – 18,00 prvá časť valného zhromaždenia (správy, diskusia); 12. mája: celodenná konferencia; 13. mája: 9,00 – 12,00 - druhá časť valného zhromaždenia (voľby).

Okrem valného zhromaždenia a diskusií v prvý a posledný deň zjazdu (vrátane voľby nového Výboru SHS a Slovenského národného komitétu historikov) bude teda jeho súčasťou medzinárodná konferencia na tému "História, historiografia a etika". Okrem odborníkov z partnerských organizácií zo zahraničia majú záujem vystúpiť na nej viacerí odborníci zo Slovenska s témami etika vo vede a historiografia, scientometria verzus autorská morálka na Slovensku, problém plagiátorstva a autorský zákon, problém medializácie histórie. Pripravujeme aj sprievodné podujatia – okrem iného exkurziu po pamätihodnostiach Skalice, spoločnú slávnostnú večeru a prezentáciu pracovísk, inštitúcií a vydavateľstiev.

Organizačný výbor zvažuje možnosť zabezpečiť autobusovú dopravu z Bratislavy do Skalice (a späť) a hľadá možnosti výhodnejšieho ubytovania, potrebujeme ale zistiť Váš predbežný záujem. Časť výdavkov plánuje výbor uhradiť z vložného vo výške 20 Eur na osobu.

Prosíme Vás preto, aby ste nám avizovali Váš predbežný záujem o účasť na Zjazde SHS, či máte záujem o ubytovanie v Skalici a o dopravu (autobus Bratislava – Skalica 11.5. a Skalica – Bratislava 13.5.) Stačí vyznačiť v pripojenom formulári.

Tých členov SHS, ktorí majú záujem o vystúpenie na konferencii História, historiografia a etika prosíme, aby nám zaslali tému svojho príspevku.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a ďakujeme za Vašu odpoveď!

Dušan Kováč, predseda SHS
Gabriela Dudeková (vedecká tajomníčka SHS)

PROSÍM VYPLŇTE A DO 15. 12. 2015 POŠLITE NA ADRESU gabriela.dudekova@savba.sk :

Meno:

E-mailový a tel. kontakt:

Mám záujem zúčastniť sa zjazdu SHS v Skalici:

Mám záujem o aktívne vystúpenie na konferencii: áno – nie; téma:

Mám predbežný záujem o ubytovanie: áno – nie, v termíne:

Mám záujem o dopravu:

- z Bratislavy do Skalice 11. 5.: áno – nie,

- zo Skalice do Bratislavy 13. 5.: áno – nie.


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV