Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Zjazdy SHS pri SAV


Slovenská historická spoločnosť od svojho založenia uskutočnila 15 zjazdov, materiály a správy z nich boli publikované v Historickom časopise a od roku 2001 aj na našej webovej stránke:

XVI. zjazd 2022 Banská Bystrica

XV. zjazd 2016 Skalica

XIV. zjazd 2011 Prešov
(Historický časopis 59, 2011/4)

XIII. zjazd 2006 Banská Bystrica
(Historický časopis 55, 2007/1)

XII. zjazd 2001 Smolenice
(Historický časopis 49, 2001/3, s. 573-575)

XI. zjazd 1996 Trenčín
(Historický časopis 45, 1997/1, s. 142-153)

X. zjazd 1991 Bratislava
(Historický časopis 39, 1991/3, s. 354-355)

IX. zjazd 1986 Nitra
(Historický časopis 34, 1986/6, s. 933-942)

VIII. zjazd 1981 Bratislava
(Historický časopis 29, 1981/6, s. 933-937)

VII. zjazd 1975 Bratislava
(Historický časopis 24, 1976/1-2)

VI. zjazd 1968 Martin
(Historický časopis 16, 1968/4, s. 642-649)

V. zjazd 1965 Banská Bystrica
(Historický časopis 13, 1965/4, s. 639-641)

IV. zjazd 1962 Košice
(Historický časopis 10, 1962/4, s. 627-633)

III. zjazd 1959  Bratislava
(Historický časopis 7, 1959/4, s. 638-644)

II. zjazd 1948  Košice
(pozri KAMENCOVÁ L.: c. d.)

I. zjazd 1946 Piešťany
(pozri KAMENCOVÁ L.: Vznik Slovenskej historickej spoločnosti a prvá etapa jej činnosti /1946-1950/. Historický časopis 39, 1991/2, s. 183-193)

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV