Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2021


Podujatia organizované (spoluorganizované) spoločnosťou v roku 2021

Vedecké a odborné podujatia

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

Ženy v tieni dejín. Premeny ich postavenia v spoločnosti,  MVK

Nitra, 19. – 20. 04.2021

Archívy v dobe pandemickej,  MVK (online)

Bratislava, 25. 05.2021

Vita trans historiam, MVK (online)

Nitra, 13. – 14. 09. 2021

Vedecko-popularizačné podujatia a akcie pre školy

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

Prednáškový cyklus Stretnutie s históriou:

Život v starovekom Ríme

Zahraniční účastníci  boja o americkú nezávislosť (4 Slováci)

Ružomberok

28.09. 2021

20.10. 2021

Prednášky pre školy: Mocenské elity za vlády Arpádovcov

Nitra, 07.12.2021

V historikovej dielni - podujatie pre školskú mládež

Nitra, 13.07.2021

Prednášky v rámci podujatia Spomienky na obete holokaustu

Topoľčany, 04.06 2021, 09.09. 2021

Ďalšie aktivity

Názov a stručná charakteristika (druh) akcie

Miesto a dátum

Výstava: Prof. Ladislav Tajták (1921-2020),

70 rokov v službách histórie

Košice,

online od 27.04.2020

Výstava o dejinách obce Brač

Brač, 24.07.2021

Výstava: Rudolf Vrba, životné osudy + odhalenie pamätnej tabule;

04.06.2021

3 Podcasty k dejinám Topoľčian

História architektúry (topoľčiansky architekt Eugen Rosenberg)

Židovstvo v Topoľčanoch a v okolí

Židovstvo v Topoľčanoch a v okolí, História architektúry (židovské stavby v Topoľčanoch)

 

https://podcast-uhol-pohladu

 

Nezabudnutí susedia

Pietna spomienka na obete holokaustu  v Topoľčanoch

09.09.2021

Výstava o dejinách obce Branč

Prednáška Ako sa sv. Anna patrónkou Veľkej Vsi stala

27.07.2021

Publikačné aktivity spoločnosti

Frimmová, Eva (ed.). Imrich Kotvan (1910-1984), rodák z Trnovca pri Holíči. Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021.

Daniel Havran, Jozef Labuda (zost.). ARGENTI FODINA 2020,  Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2021.

Banské mestá II. Banská Štiavnica : Štátny banský archív (v tlači, vydanie august 2022)

Osobnosti stredného Ponitria (digitálna publikácia)

Bulletin Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za roky 2019 a 2020 (digitálna publikácia)

V roku 2021 spoločnosť prostredníctvom Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami získala dotáciu vo výške 3 510 €, ktorá je v zmysle účtovných pravidiel tejto dotácie administrovaná Historickým ústavom SAV. Ďalšie financie získava SHS z platieb členského.

Následkom protipandemických opatrení bola SHS nútená zrušiť značný počet naplánovaných prednáškových aktivít. Len časť z nich bolo možné zorganizovať online.

Vypracoval:
Mgr. Adam Hudek, PhD.
vedecký tajomník SHS pri SAV

V Bratislave 30. 1. 2022


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV