XII. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Správa o priebehu XII. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Zjazdové rokovanie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Tiráž